Privacy

Onderstaande treft u de privacy voorwaarden van toepassing op deze webshop.

Aansprakelijkheid

TIM'S betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site, wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit te melden aan ons, zodat wij maatregelen kunnen nemen.

TIM'S aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van kennelijk onjuiste informatie op deze site. Reacties van bezoekers vallen buiten de verantwoordelijkheid van TIM'S. Zij aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud en ondertekening van reacties van bezoekers. TIM'S behoudt zich het recht voor reacties niet of gedeeltelijk te plaatsen of te bewerken.

U dient ten allen tijden bij uw bestelling zorg te dragen voor het correct invullen van uw gegevens. TIM'S aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten ontstaan door het onjuist invullen van uw gegevens.

Privacy

De persoonsgegevens die men aan TIM'S verstrekt, worden opgenomen in de bestanden van TIM's BV, Professor Teldersstraat 251 3132AX VLAARDINGEN. Deze gegevens worden door TIM'S verwerkt in het kader van de klanten administratie, met het oog op een correcte verwerking van orders. De gegevens worden niet verstrekt aan derden of gebruikt voor reclame doeleinden. U kunt altijd inloggen bij ons om zelf uw gegevens te raadplegen en / of te wijzigen. Als u helemaal verwijdert wilt worden uit onze systeem kunt u contact met ons opnemen om dit aan te vragen. De connectie met onze website is altijd beveiligd middels een TLS verbinding (SSL certificaat). Alle gegevens die u bij ons invoert zijn hierdoor beschermd.

Copyright

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij TIM'S en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerci├źle priv├ędoeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van TIM'S.